Tư vấn đầu tư

– Tư vấn lập dự án đầu tư; – Tư vấn lựa chọn hình thức [...]

Tư vấn thủ tục hành chính về đất đai / bất động sản

– Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử [...]

Tư vấn và làm các thủ tục cấp giấy phép con

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; [...]

Thực hiện Tống đạt Văn bản

Tống đạt các văn bản ,giấy tờ của các Tòa án, Cơ quan Thi hành [...]

Tống đạt trong 1 số trường hợp cụ thể

Tống đạt là một trong bốn công việc của Thừa phát lại. Công việc này, [...]

Tống đạt văn bản

Tống đạt các văn bản, giấy tờ của các Tòa án, Cơ quan Thi hành án [...]

Trực Tiếp Tổ Chức Thi Hành Án Dân Sự

1. Thẩm quyền Thi hành án : Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức [...]

Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án Dân Sự

1. Thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án: Thừa phát lại được quyền [...]

Vi bằng là gì?

Vi bằng là gì? Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức [...]

Dịch vụ lập vi bằng

Dịch vụ lập vi bằng trọn gói – Văn phòng thừa phát lại Thủ Đô Nếu [...]

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và [...]

Vi bằng Nhà đất

Vi bằng ghi nhận sự cam kết, thỏa thuận các điều kiện về nhà/đất trước [...]

Lập Vi Bằng

Trên thực tế 90% các tranh chấp xảy ra là do sự bội tín của [...]

Vi bằng ghi nhận lại các hành vi trong quá khứ

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã giao nhận tiền trong các [...]

Vi Bằng Giao Thông Báo

Vi bằng giao thông báo đòi nợ là một dạng vi bằng phổ biến mà [...]

Vi bằng giao nhận tiền

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta gặp trường hợp giao cho người khác một [...]

Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi trái pháp luật trên mạng Internet, về thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình

– Ghi nhận việc báo chí, internet, các phương tiện thông tin đưa tin sai [...]

Vi bằng ghi nhận việc mua, bán nhà bằng giấy viết tay

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã giao nhận tiền trong các [...]

Vi bằng ghi nhận việc giao nhận thông báo

– Giao nhận thông báo triệu tập cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, [...]

0969.833.838