Vi bằng là gì?

Vi bằng là gì? Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức [...]

Dịch vụ lập vi bằng

Dịch vụ lập vi bằng trọn gói – Văn phòng thừa phát lại Thủ Đô Nếu [...]

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và [...]

Vi bằng Nhà đất

Vi bằng ghi nhận sự cam kết, thỏa thuận các điều kiện về nhà/đất trước [...]

Lập Vi Bằng

Trên thực tế 90% các tranh chấp xảy ra là do sự bội tín của [...]

Vi bằng ghi nhận lại các hành vi trong quá khứ

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã giao nhận tiền trong các [...]

Vi Bằng Giao Thông Báo

Vi bằng giao thông báo đòi nợ là một dạng vi bằng phổ biến mà [...]

Vi bằng giao nhận tiền

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta gặp trường hợp giao cho người khác một [...]

Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi trái pháp luật trên mạng Internet, về thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình

– Ghi nhận việc báo chí, internet, các phương tiện thông tin đưa tin sai [...]

Vi bằng ghi nhận việc mua, bán nhà bằng giấy viết tay

– Các bên xác nhận, khẳng định lại việc đã giao nhận tiền trong các [...]

Vi bằng ghi nhận việc giao nhận thông báo

– Giao nhận thông báo triệu tập cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, [...]

Ghi nhận các sự kiện ,hành vi trong kinh doanh, thương mại

– Ghi nhận việc đối tác giao sản phẩm kếm chất lượng làm ảnh hưởng [...]

Vi bằng ghi nhận việc kiểm kê, thống kê tài sản, hiện vật

– Ghi nhận việc kiểm kê, kiểm tra tài sản trước khi hợp nhất doanh [...]

Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân, gia đình

– Ghi nhận thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn, trong thời ký [...]

Vi bằng ghi nhận các sự kiện liên quan đến công trình xây dựng

– Ghi nhận hiện trạng các công trình liền kề trước khi công trình xây [...]

0969.833.838