Tư vấn và làm các thủ tục cấp giấy phép con

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
– Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm;
– Cấp giấy phép xây dựng công trình;

– Cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm;
– Thành lập cơ sở đào tạo, trung tâm dạy ngoại ngữ.

0969.833.838