Văn phòng Thừa phát lại Thủ đô được thành lập theo Quyết đinh số 5115/QĐ –UBND ngày 07/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội , được Sở tư pháp Hà Nội cấp giấy đăng ký hoạt động số 6/TP –TPL –ĐKHĐ ngày 10/10/2014.

Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đô chúng tôi gồm: Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ, Thư lý tống đạt và các nhân viên hành chính khác. Các Thừa phát lại nguyên là cán bộ đã từng công tác trong các lĩnh vực pháp luật như: Công an, Thi hành án, Công chứng, Luật sư …với nhiều năm kinh nghiệm quản lý cũng như kinh nghiệm xử lý, giải quyết thực tế. Bên cạnh đó, chúng tôi có một đội ngũ các Thư ký nghiệp vụ, có trình độ từ Cử nhân Luật trở lên; rất năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và am hiểu luật pháp.

Thừa phát lại là người có đủ các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc: lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh tài sản thi hành án; trực tiếp thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của khách hàng; thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

Văn phòng thừa phát lại Thủ Đô chuyên cung cấp các dịch vụ Lập Vi Bằng, Xác minh Điều kiện Thi Hành Án theo yêu cầu, Trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự theo yêu cầu, Tống đạt Văn bản.

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THỦ ĐÔ

– Địa chỉ: Số 6A Vũ Phạm Hàm, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

– Hotline: 0989.200.769