Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án Dân Sự

1. Thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án:

Thừa phát lại được quyền xác minh điều kiện Thi hành án theo yêu cầu của khách hàng (Hợp đồng dịch vụ xác minh điều
kiện Thi hành án) hoặc xác minh tài sản trực tiếp.

2. Phạm vi xác minh:

Trên toàn quốc. Thi hành án dân sự gần với việc xử lý tài sản của đương sự, dựa trên kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự mới có thể xử lý các bước tiếp theo.

3. Nội dung xác minh:

Thừa phát lại áp dụng các biện pháp nghiệp vụ: truy tìm, điều tra, xác minh tài sản của người phải thi hành án gồm: động sản (xe cộ, tàu thuyền ….); bất động sản (nhà cửa, đất đai, nhà xưởng…); giấy tờ có giá (cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc …); tài khoản tiền gửi tại các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng; vốn góp tại Công ty, lương; tài sản có được do thừa kế, hôn nhân, ly hôn, cho vay … để kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thực hiện việc thu hồi tài sản trả lại cho người được thi hành án nhanh chóng, hiệu quả.

– Qua xác minh nếu đủ điều kiên thi hành án, khách hàng có thể ký Hợp đồng để Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thực hiện trọn vẹn quyết định của bản án.

0989.200.769