Vi bằng Nhà đất

Vi bằng ghi nhận sự cam kết, thỏa thuận các điều kiện về nhà/đất trước khi thực hiện việc chuyển nhượng tại văn phòng công chứng hoặc trong các trường hợp:

– Nhà /đất đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy hoặc đang chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (gọi là sổ đỏ).

– Các căn hộ trong chung cư (hoặc chung cư mini) đã có Giấy phép xây dựng, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu chung hoặc đã tồn tại trong thực tế nhưng chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) riêng cho từng căn hộ;

Hotline : 0989.200.769

– Nhà/đất tại các khu nhà tập thể, nhà/đất biệt thự đã có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất chung (sổ đỏ) cho toàn bộ diện tích sử dụng; nhưng từ nhà riêng biệt chưa có sổ đỏ;

– Đất nông nghiệp chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng muốn thỏa thuận trước với nhau về các điều kiện chuyển nhượng;

0989.200.769