Lập Vi Bằng

Trên thực tế 90% các tranh chấp xảy ra là do sự bội tín của những đối tác, những người bạn đặt lòng tin . Do vậy mọi giao dịch thỏa thuận trước sự chứng kiến của một tổ chức có thẩm quyền thực sự là cần thiết . Một trong những chức năng của Văn phòng Thừa phát lại Thủ đô cũng là một loại hình dịch vụ pháp lý mới ,chưa có cơ quan nào thực hiện đó là lập vi bằng.

Vi bằng là văn bản mang tính pháp lý, có giá trị chứng cứ, do Thừa phát lại lập (theo yêu cầu của khách hàng) phản ánh, ghi nhận một sự kiện trong đời sống thực tế, một hiện trạng, một thỏa thuận, một hành vi trong giao dịch dân sự ; có giá trị phòng ngừa các tranh chấp có thể xảy ra và làm cơ sở, căn cứ để các bên tham gia yên tâm hoàn thiện các giao dịch, giải quyết tranh chấp và được sử dụng làm chứng cứ trước Tòa án.

Xem thêm : Vi bằng và các ví dụ thực tế về vi bằng

Thừa phát lại là người được nhà nước trao quyền ghi nhận một cách công minh, khách quan, trung thực các sự việc với mục đích xác lập chứng cứ, làm căn cứ giải quyết các giao dịch dân sự. Vi bằng của Thừa phát lại là một yếu tố tiên quyết để phòng ngừa các tranh chấp và chứng minh sự thật khách quan .

Đính kèm vi bằng là Hình ảnh, âm thanh, sơ đồ, số liệu đo đạc và các tài liệu khác để chứng minh.

Hotline : 0969.833.838

Vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đô lập được đăng ký và lưu giữ lại Sở Tư Pháp Hà Nội; đồng thời được vào Sổ theo dõi và lưu giữ tại văn phòng.

Địa giới lập vi bằng : Trong địa bàn toàn thành phố Hà Nội.

Trình tự, thủ tục lập Vi bằng được quy định rõ trong Nghị Định 61/2009 /NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính Phủ; Nghị định 135/2013/NĐ–CP ngày 18/10/2013 của Chính Phủ; Thông tư số 09/2014/TT-BTP ngày 28/02/2014 của Bộ Tư Pháp.

0969.833.838