Ghi nhận các sự kiện ,hành vi trong kinh doanh, thương mại

– Ghi nhận việc đối tác giao sản phẩm kếm chất lượng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh;

– Ghi nhận việc hàng hóa bị hư hỏng ,thiếu hụt trong quá trình vận chuyển;

– Ghi nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp đối thủ liên quan đến sản xuất cung ứng, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm;

– Ghi nhận hành vi vi phạm hợp đồng, thỏa thuận trong kinh doanh, thương mại, ví dụ như việc từ chối, trốn tránh thực hiện một công việc mà lẽ ra phải thực hiện, cũng như ghi nhận hành vi đáp trả của phía đối tác,… nhằm tạo chứng cứ pháp lý để tiến hành các thủ tục liên quan tiếp theo.

0989.200.769