Dịch vụ Công chứng

Văn phòng Công chứng cung cấp dịch vụ :

– Công chứng các loại hợp đồng;

– Công chứng di chúc, khai nhận di sản;

– Công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng;

– Và các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

 

0989.200.769