Văn phòng TPL Thủ Đô tăng cường tuyên truyền phổ biến và giới thiệu về Thừa Phát Lại

Ông Chu Xuân Bình, Trưởng văn phòng Thừa phát lại Thủ đô cho biết, Thừa phát lại trải qua rất nhiều thời gian, có thăng trầm khác nhau để người dân biết đến Thừa phát lại nhiều hơn thì cần phải tăng cường tuyên truyền phố biến và giới thiệu về Thừa phát lại.

0989.200.769