Ghi nhận các sự kiện ,hành vi trong kinh doanh, thương mại

– Ghi nhận việc đối tác giao sản phẩm kếm chất lượng làm ảnh hưởng [...]

Vi bằng ghi nhận việc kiểm kê, thống kê tài sản, hiện vật

– Ghi nhận việc kiểm kê, kiểm tra tài sản trước khi hợp nhất doanh [...]

Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong mối quan hệ dân sự

– Ghi nhận việc giao, nhận tiền hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản; [...]

Vi bằng ghi nhận các thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân, gia đình

– Ghi nhận thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn, trong thời ký [...]

Vi bằng ghi nhận các sự kiện liên quan đến công trình xây dựng

– Ghi nhận hiện trạng các công trình liền kề trước khi công trình xây [...]

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh [...]

0969.833.838