Tống đạt văn bản

Tống đạt các văn bản, giấy tờ của các Tòa án, Cơ quan Thi hành án tới cá nhân, đơn vị ,Tổ chức, Cơ quan… Ngoài ra, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đô có thể tống đạt các loại văn bản giấy tờ nhằm thực hiện nghĩa vụ dân sự giữa các tổ chức, cá nhân.

Ngoài các chức năng nêu trên, Văn phòng thừa phát lại Thủ Đô chúng tôi còn cung cấp:

Thừa phát lại trực tiếp tư vấn pháp luật miễn phí trên mọi phương diện.

0969.833.838