Tranh Tụng, Trọng Tài

– Cử luật sư đại diện theo uỷ quyền hoặc tham gia cùng thân chủ để đàm phán, thương lượng, hòa giải giải quyết tranh chấp trước khi đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền;
– Tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp trên cơ sở đại diện uỷ quyền và/hoặc cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong các giai đoạn tố tụng;
– Làm việc với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc;
– Tư vấn thủ tục và đại diện tham gia thi hành án nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng.

0969.833.838